Actie FIER!bos groot succes!

UPDATE april 2020: Aanplanten begonnen

UPDATE december 2019: datum aanplanten bekend

UPDATE september 2019: de aanleg is begonnen

Ter gelegenheid van ons lustrum hebben we in 2019 een actie opgezet om ons eigen bos te realiseren. Door dit (voedsel)bos aan te leggen gaan we op een permanente wijze aan de slag met het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Deze actie was een groot succes. Onze bezoekers hebben, door groene bonnen aan te schaffen, dit Fier!bos bij elkaar gegeten en gedronken!

Op oude topografische kaarten is te zien dat hier destijds een kleinschalige beekdallandschap met percelen, die worden omzoomd door houtwallen, aanwezig was. Dat is het uitgangspunt van de herinrichting. Vanuit dat principe is gekozen voor extensief agrarisch gebruik van de percelen in de

vorm van graanteelt en het terugbrengen van de houtige landschapselementen in de vorm van

houtwallen en bomenrijen. Het voedselbos is daar een belangrijk onderdeel. Er is gekozen voor een beplanting van overwegend, oude rassen, biologisch fruit en noten. Rijen hoogstam fruit met daartussen struikvormers. Hier kunnen mens en dier van genieten.

Samen laten wij het Fier!bos groeien! 

 

Volg ons
Nieuws
Foto's FIER! 2022
Foto's FIER! 2022